HTML

035 369-401
Slika
U sklopu obilježavanja 31. godišnjice „Dana formiranja II Korpusa Republike Bosne i Hercegovine“ danas je u Muzeju Istočne Bosne otvorena izložba posvećena II korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Otvaranju izložbe prisustvovala je ministrica za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona, Senada Diz...
Slika
U skladu sa Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2023 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK objavljuje se: Javni poziv za...
Slika
SDB Tuzlanskog kantona organizovao je sastanak sa predstavnicima Organizacija demobilisanih boraca povratnika iz nekoliko opština Republike Srpske, ministricom za boračka pitanja, Senadom Dizdarević, ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Fadilom Alićem.
Slika
Na osnovu člana48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23),  člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukt...

Javni poziv za poslodavce

XII PROGRAM SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA 2023

15.09.2023 10:49
Slika
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u suradnji sa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za učešće u XII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica...
0 0