HTML

035 369-401
Slika
Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević održala je radno-stručni sastanak kojem su prisustvovali pomoćnici gradonačelnika i načelnika gradskih i općinskih službi nadležnih za poslove boračko invalidske zaštite. Tema sastanka bilo je upoznavanje sa aktivnostima Ministarstva...
Slika
Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona, za mjesec januar 2024. godine je uplaćena. Zavisno od banaka sredstva su već na računima korisnika.
Slika
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona je krajem 2023. godine u saradnji sa Fondom memorijala kantona Sarajevo, pokrenulo aktivnost na realizacije Projekta izrade i podjela Infografika o devet heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata i heroinama odbrambeno – oslobodilačkog rata, dobitn...
Slika
Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima braniocima i članovima njihovih porodica za školsku/akademsku 2023/24. godinu, bit će objavljen nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.
Slika
Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona, za mjesec decembar 2023. godine je uplaćena. Zavisno od banaka sredstva su već na računima korisnika.
0 0