HTML

035 369-401

Konkursi i javni pozivi

            Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 8. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za rasp...
             Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 8. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjel...
Na  osnovu  člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,  drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 17. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija  braniocima Bosne i Hercegovine i dj...
Na  osnovu  člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,  drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 17. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija  braniocima Bosne i Hercegovine i dj...
Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23) i člana 12.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porod...
0 0