HTML

035 369-401

Konkursi i javni pozivi

Na osnovu člana 17. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23) i člana 12.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porod...
Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: D-15/1-04-019983-23 od 30.08....
Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23), člana 9. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima ...
Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23), člana 9. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima ...
U skladu sa Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2023 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK objavljuje se: Javni poziv za...
0 0