HTML

035 369-401

Obavještenja i rezultati

SDB TUZLANSKOG KANTONA ORGANIZOVAO JE SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA DEMOBILISANIH BORACA POVRATNIKA IZ NEKOLIKO OPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE, MINISTRICOM ZA BORAČKA PITANJA, SENADOM DIZDAREVIĆ, MINISTROM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA, FADILOM ALIĆEM. Savez dem...
Na osnovu člana48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23),  člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukt...
0 0