HTML

035 369-401

Obavještenja i rezultati

Na osnovu odredbe člana 26. stav (6) Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva  za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/23 i 7/24),  Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu...
Na osnovu Odluke o utvrđivanju uvjeta, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija braniteljima Bosne i Hercegovine i djeci branitelja ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/24), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, ist...
Liste po Ponovljenom javnom pozivu od 7.12.2023. po XII Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica 20...
Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturalnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/21 i 18/23) Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kanona utvrđuje KONAČNU LISTU PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA OSTV...
Na osnovu odredbe člana 17. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/21 i 18/23), Komisija ističe: Rang listu podnosilaca zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan prıkl...
0 0