HTML

035 369-401
Javni pozivi i obavještenja

Rezultati konkursa za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri)

 

16.08.2023 15:17
Slika
 

Na osnovu odredbe člana 15. stav (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica za 2023. godinu, utvrđuje:

Listu kandidata za obavljanje volonterskog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i nekompletni

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica za 2023. godinu

0 0