HTML

035 369-401
Javni pozivi i obavještenja

RANG LISTA PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA POMOĆ U RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U 2023. GODINI

 

12.09.2023 09:26
Slika
 

Na osnovu člana 20. stav (1) i (2) stav (4) Pravilnika o ostvarivanju prava na finansijska sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-011367/23 od 03.04.2023. godine i broj: 15/1-02-011367-1/23 od 30.04.2023. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, utvrđuje:

RANG LISTU

podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini i

LISTU

podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nekompletni ili neblagovremeni

0 0