HTML

035 369-401
Obavještenja i rezultati

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža za 2023.godinu

 

14.11.2023 14:13
Slika
 

Na osnovu odredbe člana 15. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica ističe:

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža za 2023, godinu

Lista kandidata za obavljanje volonterskog staža čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani i nekompletni

0 0