HTML

035 369-401
Novosti

OGLAS za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

 

18.09.2023 09:01
Slika
 

Na osnovu člana48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23),  člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/21) i člana 2. Odluke o terminu raspisivanja oglasa,broj: 15/1-04-022055-23od 12.09.2023. godine Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

OGLAS za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

0 0