HTML

035 369-401
Obavještenja i rezultati

Konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

 

05.07.2024 14:29
Slika
 
Na osnovu odredbe člana 28. stav (1) Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/23 i 7/24), Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

OBAVJEŠTENJE

 Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA i ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, prema objavljenim Konačnim rang listama, da će se potpisivanje ugovora obaviti dana 15.07.2024. godine (ponedeljak), sa početkom u 10. časova.

Potpisivanje će se obaviti u BKC Tuzla, Mije Keroševića Guje broj: 3,(Plava sala).

 

  1. a) Kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, moći će pristupiti potpisivanju Ugovora, isključivo uz dostavljanje na uvid:
  2. Lične karte ili
  3. drugog dokumenta kojim potvrđuju svoj identitet.

 

  1. b) Kandidati koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona, moći će pristupiti potpisivanju Ugovora ako su ponijeli sa sobom:
  2. pečat pravnog lica
  3. a ukoliko potpisivanju ne pristupi ovlašteno lice, lice koje donese pečat mora imati punomoć ovlaštenog lica za zastupanje.
0 0