HTML

035 369-401
Obavještenja i rezultati

KONAČNA RANG LISTA podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini

 

26.10.2023 14:36
Slika
 

Na osnovu člana 24. stav (1) i (2)  Pravilnika o ostvarivanju prava na finansijska sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-011367/23 od 03.04.2023. godine i broj: 15/1-02-011367-1/23 od 30.04.2023. godine, Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU

podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini

0 0