HTML

035 369-401
Početna

KONAČNA LISTA

branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu TK-a obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža

05.09.2023 13:59
Slika
 

Na osnovu odredbe člana 16. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

KONAČNU LISTU

branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža  branilaca i članova njihovih porodica za 2023. godinu

0 0