HTML

035 369-401
Obavještenja i rezultati

KONAČNA LISTA PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIKLJUČAK NA INFRASTRUKTURNU MREŽU ZA 2023. GODINU NA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

 

22.12.2023
Slika
 

Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturalnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/21 i 18/23) Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kanona utvrđuje

KONAČNU LISTU PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIKLJUČAK NA INFRASTRUKTURNU MREŽU ZA 2023. GODINU NA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA

0 0