HTML

035 369-401
Početna

JAVNI POZIV

Javni poziv u cilju prikupljanja prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima OS RBiH za 2023. godinu na području TK-a

31.08.2023 10:44
Slika
 

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: D-15/1-04-019983-23 od 30.08.2023. godine Odluke o raspisivanju javnog poziva u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja  poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: D-15/1-04-019983-1-23 od 30.08.2023 i člana 25. i 28. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini, („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 4/23, 9/23 i 02/1-11-17080/23 od 25.07.2023. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja troškova u izgradnji
 spomen obilježja  poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
 za 2023. godinu na području Tuzlanskog kantona
0 0