HTML

035 369-401
Javni pozivi i obavještenja

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

21.09.2023 14:50
Slika
 

Na osnovu člana 71. stav (1) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/21 i 14/22), člana 13. a u vezi sa članom 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-30-16111/21 od 06.08.2021. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost svojom Odlukom broj: 02/1-30-16111/21 od 21.09.2021. godine, broj: 15/1-30-32975/22 od 23.12.2022. godine na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost svojom Odlukom broj: 02/1-30- 32975/22 od 17.01.2023. godine i broj: 15/1-02-018940-1/23 od 18.08.2023. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost svojom Odlukom broj: 02/1-02-018940-1/23 od 29.08.2023. godine, Ministrica za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

I Naziv radnog mjesta: 

Viši referent -Vozač motornog vozila u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona - Odjeljenje za ekonomsko finansijske i opšte poslove - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

0 0